Beskrivelse af Ring 5

Ring 5 er et omfattende, utidssvarende og miljøbelastende motorvejsprojekt, der vil betyde store tab og uigennemtænkte konsekvenser på både kort og langt sigt. Tab af uerstattelige fredede naturområder, uforstyrrede landskaber og biologisk mangfoldighed. Tab af rekreative værdier. Og ikke mindst tab af ro omkring os, både nat og dag. De direkte gener og konsekvenser vil berøre en meget stor del af Nordsjælland og Storkøbenhavn, da Ring 5 planlægges anlagt fra Helsingør til Køge. 

 

Udover de direkte gener og konsekvenser indebærer etableringen af Ring 5 også en alvorlig fare for, at Nordsjællands smukke natur løbende ud i fremtiden bliver ofret til fordel for en uønskværdig byudvikling. I umiddelbar forlængelse af et motorvejsprojekt følger stort set altid erhvervs- og industribyggeri langs motorvejsstrækningen. Mange steder suppleres erhverv og industri erfaringsmæssigt med varehuse, butikker til pladskrævende varer, butikscentre og etagebyggeri. Eksemplerne langs det eksisterende motorvejsnet er mange. 

 

En sådan byudvikling genererer endnu mere trafik og er desuden i direkte modstrid med den fingerplan, der er vedtaget for blandt andet at friholde den nordsjællandske natur for yderligere bebyggelse.

 

Trafikalt er Ring 5 først og fremmest en fordel for gennemkørende lastvognstrafik, blandt andet langturstrafik mellem Sverige og Tyskland, men forsøges præsenteret som et ubetinget gode for den almindelige borger. For næsten alle kan blive enige om, at de massive bilkøer, der præger hovedstadsområdet i myldretiden, er udtryk for en uholdbar situation.

For de rigtig mange milliarder kroner Ring 5-projektet kommer til at koste, kan vores trafikale udfordringer imidlertid sagtens løses på bedre og langt mindre indgribende måder. Både trafikforskere, nordsjællandske politikere, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen Naturparkens Venner har peget på flere alternativer til Ring 5, som både er billigere, mere skånsomme og i højere grad vil løse de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet.

Løsningen bør under alle omstændigheder ikke baseres på lobbyisme, andre landes interesse for at bruge Danmark som transitland, usikre prognoser og gætværk.

Dertil kommer at der i EU-regi arbejdes intensivt på at flytte mere landtransport til søs (dvs. fra lastbiler til skibe), da søtransport er langt den mest miljøvenlige transportform målt pr. transporteret ton. Konkret satses der i EU (støttet af det danske Økonomi- og Erhvervsministerium/Søfartsstyrelsen) på at øge den såkaldte nærskibstrafik - dvs. transportere så meget gods som muligt på skib fremfor lastbiler i Europa.

Miljømæssigt er det bedre, at lastbiler sejler med færge fra Sydsverige til Nordtyskland - eller endnu bedre, at godset lastes direkte på skibe i f.eks. nordligere havne i Sverige/Finland og derfra sejles til Tyskland eller endnu sydligere i Europa (gennem Kielerkanalen). Det vil spare miljøet for meget CO2 udledning mv. Ring 5 vil stride fundamentalt mod disse miljøbeskyttende hensigter og føre til meget mere forurening end hvis mere gods transporteres til søs.

 

Har du også betænkeligheder ved Ring 5-projektet og vil du gøre en indsats for at forhindre anlæggelsen, så tilslut dig protestgruppen ’Nej til Ring 5’. Hvis vi er mange nok, kan vi gøre en forskel! 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

C. Paulsen | Svar 22.05.2019 20.52

Typisk sidder der kun en person i hver bil om morgenen i myldretiden. Kan vi komme op på to sparer vi en motorvej og hjælper miljøet samtidig. Win / win

Hans Randgaard | Svar 07.05.2019 20.48

Jeg er MEGET imod ring 5 motorvejen og vil i det kommende valg stemme på et af de partier som er imod denne.

Lena Baden | Svar 27.10.2017 20.54

Jeg er fuldstændig enig. Ikke flere motorveje på Sjælland overhovedet.

J. Holst | Svar 09.06.2016 23.57

Er basalt enig i denne sides formål der er ikke brug for landtransport hvs jernbaner og skibe kan klare jobbet. Moderne skibe er også indrettet med COx-red.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 08:03

Lyder som tyranni. Nogle kan jo komme ud for at de ikke har råd til at sælge til den pris staten byder. Eller at ens bolig taber værdi helt uden erstatning?

...
26.05 | 14:53

Kan man stole på det politiker skriver herind. Har læst at selvom Sophie Løhde (V) er imod Ring 5, vil hun ikke ophæve den. Så er man jo ikke helt modstander

...
22.05 | 20:52

Typisk sidder der kun en person i hver bil om morgenen i myldretiden. Kan vi komme op på to sparer vi en motorvej og hjælper miljøet samtidig. Win / win

...
12.05 | 14:07

Godstrafik fra Stockholm til Hamborg på 6 timer lyder helt åndsvagt - og som en retorik a la "i tyve tyve" eller i "tyve halvtreds". Stakkels os alle sammen.

...
Du kan lide denne side