Her bringer vi lokalpolitikeres og borgmestres holdninger til Ring 5

Hvordan får jeg som lokalpolitiker min kommentar på denne side?

Enten lægger du kommentaren på selve protestlisten og anfører, hvilket parti i hvilket lokalområde, du repræsenterer. Vi kopierer herefter kommentaren til denne fane.

Eller send  os din kommentar via fanen "Kontakt os", så lægger vi den på.

Furesø Kommune udtrykker betænkelighed ved Ring 5

På et byrådsmøde den 25.05.2011 godkendte byrådet i Furesø Kommune afsendelse af et brev til transportministeren, hvor der bl.a. står:

"Senest har IBU´s undersøgelser om en transportkorridor givet et bud på, hvorledes en løsning kunne se ud. Løsningen, der forudsætter en fast forbindelse over Øresund, bygger desværre ikke på behovet for at løse de trafikale udfordringer i Nordsjælland, men primært på at løse et behov for at få den tunge transittrafik fra Sverige til det europæiske kontinent.

Transportkorridoren løber vest om Furesø Kommune gennem meget værdifulde naturområder i Mølleådalen, ligesom den flere andre steder i Nordsjælland er i direkte konflikt med beskyttede naturtyper og kulturarvsminder. Furesø Kommune er derfor skeptisk overfor, om disse områder kan sikres tilstrækkeligt, såfremt staten skulle vælge at realisere et så omfattende projekt, som det der er lagt op til i IBU-rapporterne."

Se hele brevet her: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=52179

Erik Lund, borgmester, Allerød

Pressemeddelelse fra Allerøds borgmester Erik Lund:

Borgmester Erik Lund kæmper nu imod en Ring 5 gennem Allerød

Nyt hospital og Ring 5 samt transportkorridoren gennem Allerød er nu stendød

Hvis der er hold i forlydender om, at miljøministeren og Hillerød Kommune har indgået aftale om placering af det nye Nordsjællandske hospital ved Overdrevsvej, må det nødvendigvis få afsmittende effekt på hele diskussionen om en kommende Ring 5.

Det nye sygehus skal være hospital for hele Nordsjælland. Derfor er det oplagt, at trafikale ringforbindelser, som skal forbinde Helsingør med Hillerød og Frederikssund og videre sydpå, må gå forbi hospitalet.

Det må betyde, at Overdrevsvej bliver den nye Ring 5. Dermed er Sandholmgårdsvej gennem Blovstrød og Nymøllevej helt ude af billedet sammen med hele spørgsmålet om tunnel under Mølleådalen.

Konsekvensen må være, at transportkorridoren gennem Allerød Kommune er stendød. Det forventer jeg helt klart kommer til at fremgå af det udredningsarbejde, som forgår i Miljøministeriet og Transportministeriet, og som vi senest har fået lovning på, bliver offentliggjort i denne måned.

Det betyder en stor lettelse for de mange lodsejere i Allerød Kommune, som nu slipper for de mange indskrænkninger i deres råderum, fordi deres ejendomme har været omfattet af transportkorridoren.

Det betyder også helt nye muligheder for udvikling af Allerød Kommune. Ophævelse af transportkorridoren betyder, at vi kan planlægge for en ny station ved Borupgård, og dermed gøre hele erhvervsområdet stationsnært og samtidig udvide området uden begrænsninger af hensyn til tværforbindelser. Den nye station bliver alene en S-togsstation.

Hvis forlydenderne er rigtige, giver det os helt nye muligheder og større frihed i den fremtidige planlægning af Allerød Kommune.

Men vigtigst af alt slipper vi for nye trafikanlæg med de konsekvenser i form af støj, ødelæggelse af miljøværdier mv.

Jeg er dog stadig på det rene med, at der er behov for trafikale ringforbindelser i Hovedstadsområdet for at fremme en dynamisk udvikling til gavn for os alle, og for at løse nogle af de trængselsproblemer, som mange af os oplever på f.eks. Hillerødmotorvejen morgen og aften.

Ringforbindelserne skal lægges der, hvor der er størst behov for dem, og derfor må det være sådan, at når hospitalet placeres ved Overdrevsvej, så følger transportkorridoren med. Ellers er der ikke sammenhæng i planlægningen.

 

Jeg står selvfølgelig til rådighed for uddybende kommentarer.

 

Med venlig hilsen

Erik Lund
Borgmester
Allerød Kommune

Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Mail: erlu@alleroed.dk
Telefon: 48 100 =00
Mobil: 40 204 =01
Web: www.alleroed.dk

 

Regionsrådet

Modsat af, hvad der ellers har været oplyst i pressen, står der ikke et enigt regionsråd bag opbakningen til Ring 5. Nej til Ring 5 har modtaget følgende udtalelse:

Enhedslisten regionsmedlemmer siger:
Nej til Ring 5

I efteråret fremlagdes flere planforslag til en kombineret jernbane-motorvejsforbindelse fra en planlagt fast Øresundsforbindelse ved Helsingør gennem Nordsjælland og med tilslutning til det øvrige transportnet længere nede. Det er af en pressemeddelelse fremgået, at et enigt regionsråd vil arbejde videre med planerne.
Det er ikke korrekt. Peer Wille gjorde indsigelse i FU, men det blev ikke ført til protokols. Vi har protesteret overfor Vibeke Storm Rasmussen, men sagen er blevet henlagt. Nu er sagen blevet aktuel igen, men der skal ikke herske nogen tvivl. Enhedslisten står ikke bag denne kombinerede transportkorridor, der formentlig ender med blot at blive en motorvej, der skal transportere svenske industrivarer hurtigere til det sydlige Europa.

Peer Wille-Jørgensen og Karin Helweg-Larsen
Regionsrådsmedlemmer i Region hovedstaden
Enhedslisten

Willy R. Eliasen, borgmester, Venstre, Egedal Kommune

Skrevet af Willy R. Eliasen, d. 28-02-2011

De menneskelige og naturmæssige omkostninger for vores område er for store, hvorfor der bør siges nej til en Ring 5 ned gennem Nordsjælland. Alternativt kunne være en vej ned gennem Skåne og syd om København.

Se Willy R. Eliasens interview med Lokalavisen den 03.05.2011 her: http://egedal.lokalavisen.dk/section/xweb-tv/1017&id=5770 

Jan Ferdinandsen, borgmester, Gribskov

Af Borgmester i Gribskov Jan Ferdinandsen og folketingskandidat (K) Casper Strunge 12. april 2011, 11:30

Drop Ring 5 .

Gribskov: Der har den seneste tid været en del debat om Ring 5, og der er blevet meldt ud fra højre og venstre om linjeføring, fredning, transporttider og svenskernes behov for en ny bro over Øresund. Når alt kommer til alt løser en Ring 5 intet for de tusindvis af pendlere fra Gribskov Kommune, der dagligt sidder i kø på vej mod København.

Vi foreslår derfor, at vi i Gribskov Kommune står sammen og kæmper for, at Ring 5 planerne glemmes, og der i stedet fokuseres på at løse de mange trafikale problemer dagligdagen indeholder for alle os i det nordligste Sjælland. Det er konkrete udfordringer og et område, hvor man med en målrettet indsats kan hjælpe tusinder, der dagligt bruger for meget tid i toget eller i bilen.

Konkret foreslår vi, at Hillerød-motorvejen forlænges til nord for Hillerød, S-toget føres til Helsinge og vejen til Gilleleje forstærkes med en genvej ved Mårum og en ny vej langs banen mellem Græsted og Pårup.

Forbedringerne kan etableres relativt hurtigt, og vil ikke alene hjælpe pendlerne fra nord, men også de mange tusinde sommerhusejere der gennem sommeren skal mod kysten. Det vil øge væksten i vores landsdel, give nye muligheder for borgerne og ikke mindst bevare vores unikke natur i Nordsjælland.

Bragt i Ugeposten 12.04.2011.

Øjvind Vilsholm, Enhedslisten, Furesø

Skrevet af Øjvind Vilsholm, d. 16-02-2011
Ring 5 er godt for lastbiler, men ikke for mennesker. Lad os investere i busser og tog frem for motorveje!

Tonny Lacomble Nielsen, Radikale Venstre, Fredensborg

Skrevet af Tonny Lacomble Nielsen, formand Radikale Venstre, Fredensborg, d. 07-05-2011
Flere og bredere motorveje hører til i det gamle industrisamfund. I fremtidens klima- og naturbevidste samfund - hvor de økonomiske ressourcer er knappe - løses trafikale udfordringer gennem reduktion af behøvet for transport, overflytning af biltransport til offentlig transport og bedre styring af trafikken på den eksisterende infrastruktur. Ring 5 er vejen tilbage til fortiden.

Hanne Berg, SF, Fredensborg byråd

Skrevet af Hanne Berg, d. 07-03-2011
Ring 5 vil øge den tunge trafik og ødelægge den smukkeste natur

Lars N. Carstensen, konservative, Furesø

Jeg mener ikke, man skal bygge ring 5 hen over Nordsjællands naturskønne områder og kulturhistoriske værdier. Der er mange alternativer til Ring 5, lad os udtømme dem før vi gør uoprettelig skade på vores nærmiljø.

Skrevet af Lars N. Carstensen, d. 10-02-2011

Per Frost Henriksen, Socialdemokraterne, Fredensborg byråd

Vi kan leve uden Ring 5

Nordsjællands natur bliver berørt alt for meget af ring 5, det er en stor omkostning for en kommune, som for eksempel Fredensborgs, der sætter stor pris på naturen. Så drop Ring 5 fuldstændig. Vi kan leve uden.

Det er svært at se de store lokale fordele ved en Ring 5. Det ligner en plan med flere gennemkørende transportsystemer med gods- og togbaner og motorveje til tunge lastbiler til og fra Sverige. Lokalt har vi slet ikke brug for Ring 5.

Sverige har brug for gode transportveje til og fra landet. Det kan svenskerne passende gøre mest muligt i Sverige, helt ned til Malmø og så derfra over til Købehavn og videre ned i Europa. Da Øresundsbroen blev anlagt, var det ikke hensigten at den tunge lastbiltransport skulle via Helsingør-Helsingborg færgefarten, som det sker nu.

Det er et helt urimeligt angreb på ejendomsretten, at transportkorridoren i over 40 år har lagt beslag på over 13 % af Fredensborg kommunes areal. Det har ødelagt megen god planlægning og hæmmet en lokal udvikling.

For eksempel skal Vejenbrød og andre landsbyer ikke skæres igennem, køres over eller under af en buldrende Ring 5 og Nordsjællandske naturområder som Langstrup Mose og engene ved Nive Å fortjener ikke kørsel med hverken tung lastbiltrafik eller lange larmende godstog. 

Det vi har brug for i Fredensborg kommune er især tidfaste og stabile kollektive transportmidler, busser og tog, der kan køre os til og fra hovedstaden, Hillerød og Helsingør, til og fra omegnens sygehuse, til og fra arbejde og uddannelse. Solid togdrift vil gavne meget i det daglige.

Thomas Elgaard, Venstre, Fredensborg byråd

Skrevet af Thomas Elgaard (V), Byrådsmedlem i Fredensborg, d. 16 -03-2011

Vi skal ikke løse svenske trafikproblemer. Jeg har en meget klar holdning til Ring 5 - at vi ikke skal løse de svenske problemer. Jeg synes, at borgermødet i Karlebo var et sagligt møde. Det var positivt, at der også blev snakket alternativer. F.eks. kunne man udbygge Helsingørmotorvejen i tre spor hele vejen op og indsætte et ekstra rør til togdriften fra København til Malmø. Jeg ved ikke, hvor meget behov der er for en motorvej på tværs i Nordsjælland.

Jeg har tænkt mig at deltage i det møde, der afholdes 3. april. Det her bliver en af mine store sager, og jeg vil også prøve at påvirke mit politiske bagland på Christiansborg. Jeg kunne godt frygte, at man vil sætte Ring 5 i gang mere som beskæftigelsesprojekt end af rationelle grunde - og det kunne begge sider i Folketinget godt finde på at gøre.

Jesper Udby, Radikale, Furesø

Skrevet af Jesper Udby, d. 09-02-2011
Sygt og tåbeligt at anlægge en motorvej gennem vores smukkeste naturområder.
Der kan evt. spares 7 minutters transporttid. Men alle erfaringer viser, at flere veje blot giver anledning til mere trafik. Det betyder så igen at de 7 minutter sparet hurtigt bliver til ingenting.
Tænk nyt, tænk i alternative billige trafikløsninger som bringer pendlertrafikken over i fx letbaner, så de eksisterende motorveje kan tage den tunge trafik. Så er der ikke behov for at spare "7 min" gennem smukke fredede landskaber!

NEJ til ring 5 !!!!!


Lisbeth Dupont-Rosenvold, Venstre, Egedal byråd

Lisbeth Dupont-Rosenvold, 29.04.2011

Når regionsrådet omtaler Ring 5 som en af de »grønne trafikkorridorer i Hovedstadsregionen«, så spørger man sig selv, om det er en aprilsnar? Det eneste grønne ved Ring 5 er, at den pløjer ned igennem Nordsjællands uvurderlige grønne natur.
Alligevel udtaler regionsrådet, at ring 5 skal planlægges, så den tager »vidtgående hensyn til naturen«. Problemet med det synspunkt er bare, at ønsket om vidtgående hensyn til Nordsjællands uvurderlige natur er umulig at forene med Ring 5 linjeføringen. Hvis man forsøger at foregøgle, at man kan begge dele, så er det udtryk for et forsøg på at blæse, mens man har mel i munden.
Nej det har alt for mange uheldige konsekvenser for vores natur - for vore små landsbyer.......Lad os nu "se arbejdet med en analyse der trækker parallel til en lignende forbindelse fra og ned i gennem Sverige........og lad os overveje at medtage betaling for afbenyttelse af den del der går igennem DK - Motorvejs-pas - der skal købes INDEN man benytter motorvejen som en adgangsvej til det øvrige Europa.....!

Preben Sandberg Pettersson, Socialdemokraterne, Furesø byråd

Preben Sandberg Pettersson 09.02.2011 09.44

Super hjemmeside - Ring 5 forslaget er en ommer, sammen må vi bruge vores kreative evner på gode at finde bæredygtige løsninger på en effektiv infrastruktur

Anne Ehrenreich, Venstre, 2. viceborgmester og medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Skrevet af Anne Ehrenreich den 03.04.2011

Som borger i Nordsjælland og med arbejde i København kender jeg alt til udfordringerne med transport i vores område. Der er ingen tvivl om, at vi har brug for infrastruktur, som virker bedre. Men jeg mener ikke, at Ring 5 er løsningen, især da det vil gå ud over vores skønne og unikke naturområder, som vi skal værne om. Jeg vil hellere satse på følgende:
 
Mere kollektiv transport der virker, herunder tog- og busplaner der holder samt bedre muligheder for parkering ved stationerne.
Udbygning af eksisterende vejnettet, bl.a. Helsingør-motorvejen og Hillerød-motorvejen, så man ikke skal holde i kø i timevis.
Løsninger som respekterer naturværdierne.

Et kryds ved mig er et kryds på en velkvalificeret arbejdsom liberal ildsjæl, som vil arbejde for Nordsjællands sag.

Agnete Fog og Thomas Elkjær, Radikale Venstre

Ring 5 - Nej tak 
Af Agnete Fog og Thomas Elkjær, Radikale Venstre:

Radikale Venstre i Allerød er imod etableringen af Ring 5.

Vi anerkender, at der er behov for dels at få en mere effektiv transport af varer fra Sverige til Tyskland og dels at aflaste trafikken på Hillerødmotorvejen, hvor Allerøds borgere har spildt mange timer i tomgang og kø.

Vi mener, at de trafikale problemer skal løses ved at løfte kapaciteten på jernbanernes godstransport og ved at udbygge den kollektive transport, blandt andet ved at etablere en letbane på Ring 3.

Radikale Venstre vil meget gerne medvirke til at løse de trafikale problemer i Nordsjælland, men det skal selvsagt ske på en bæredygtig måde uden at ødelægge naturskønne områder.

Ikke ved perspektivløst at lægge endnu en motorvej ud i landskabet.

Ole Bergmann, SF, Fredensborg byråd

Skrevet af Ole Bergmann, SF, Fredensborg, 16.03.2011

Ring 5 er et forældet projekt, og vi vil ikke have et motorvejshelvede igennem Nordsjælland. Jeg kan godt se, at der er brug for tværgående trafikprojekter, men vi vil hellere bruge de mange millioner på kollektiv trafik. Uffe Palludan kom på borgermødet i Karlebo med nogle fantastisk gode forslag, som er betydeligt billigere. Jeg synes personligt, at man skal tænke i lettere trafikforbindelser, og så skal vi opfordre svenskerne til at tænke mere i udbygning af Trelleborg havn.

Jeg vil tale med regionsrådet og SF i Folketinget. Lokalt sidder jeg i Plan- og Klimaudvalget, hvor vi allerede har kigget på transportkorridorens bredde, som vi mener, bør være smallere. På et tidspunkt skal vi komme med en udmelding omkring linjeføringen, og der håber jeg, at vi kan få byrådet med på at sige helt nej.

Natasha Enetoft, konservativt byrådsmedlem, Egedal

Skrevet af Natasha Enetoft - Konservativt Kommunalbestyrelsesmedlem i Egedal., d. 10-05-2011

Ideen om Ring 5 er et skole eksempel på en beslutning der er truffet, et langt fra den virkelighed og de mennesker der kommer til at døjes med det til dagligt.
Ring 5 vil som alle andre siger, smadre naturen, og genere borgere urimeligt.
Ring 5 har ingen f o r n u f t i g gang på jord.
Så absolut NEJ TAK, til Ring 5

Lone Christensen, Soc., byrådet, Furesø

Skrevet af Lone Christensen, d. 09-02-2011

Nej til Ring 5.
Ring 5 planen vil berøre så store naturområder i Furesø og i nærområderne, at man næsten tror det er løgn, men det er fakta, vi vil få øget belastning på forsyningsvejene i vores Kommune på Bundsvej og til Ganløse og det vil give afsmittende effekter i Mølleådalen og vejanlæget vil medføre øget belastning i en iforvejen motorsvej `støjbelastet Kommune,så kære borgere støt op om et nej til ring 5.
Venlig hilsen fra Lone Christensen, Annexgårdsvej 6-Kirke Værløse-

Agnete Fog, Radikale Venstre, Allerød byråd

Skrevet af Agnete Fog, d. 09-02-2011

Ja, til kollektive trafikale løsninger - ikke flere motorveje og biler.

Hilsen Agnete Fog. Byrådsmedlem for Radikale Venstre i Allerød

Jane Isdal, SF, Furesø byråd

Skrevet af Jane Isdal, d. 10-02-2011

NEJ TAK TIL RING 5

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

J reinert | Svar 13.05.2011 15.27

Jeg synes at det må være svenskerne selv der betaler turen via SYDSVERIGE
hvorfor skal vi lægge natur og veje (SOM BLIVER ØDELAGT) til deres transport,
Polen OK

Margit Kjeldgaard | Svar 11.03.2011 05.16

Jeg synes partimedlemmer, der har skrevet her at de er imod Ring 5, skal forklare hvorfor deres parti stemte for Frederikssundsmotorvejen. (minus Øjvind fra Ø).

Ole Brauer 22.05.2011 14.05

Det synes jeg er urimeligt. Man må være glad for at der er medlemmer i mange partier der ser det vanvittige i projektet, bare de også siger det i partiet

jettereinert 13.05.2011 15.33

Du har ret, toget er faktisk opfundet, men politikere har som bekendt et standpunkt til de tager et nyt.
valgflæsk giver fede tider

SFs byrådsgruppe i Fredensborg | Svar 09.03.2011 14.56

Ring 5 er en fordel for trafik mellem Sverige og Tyskland, en svensk godskorridor, og Danmark reduceres til det lille hop vores naboer skal over.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 08:03

Lyder som tyranni. Nogle kan jo komme ud for at de ikke har råd til at sælge til den pris staten byder. Eller at ens bolig taber værdi helt uden erstatning?

...
26.05 | 14:53

Kan man stole på det politiker skriver herind. Har læst at selvom Sophie Løhde (V) er imod Ring 5, vil hun ikke ophæve den. Så er man jo ikke helt modstander

...
22.05 | 20:52

Typisk sidder der kun en person i hver bil om morgenen i myldretiden. Kan vi komme op på to sparer vi en motorvej og hjælper miljøet samtidig. Win / win

...
12.05 | 14:07

Godstrafik fra Stockholm til Hamborg på 6 timer lyder helt åndsvagt - og som en retorik a la "i tyve tyve" eller i "tyve halvtreds". Stakkels os alle sammen.

...
Du kan lide denne side