Valg 2017 - Region Hovedstaden - Holdninger Ring 5

Samlet overblik

 

Parti Navn Går du ind for at anlægge en Ring 5?
Alternativet Rolf Bjerre Ja
Borgernes Liste Morten Villadsen Ja
Konservative Line Ervolder Christensen Ja
Konservative Ole Søbæk Ja
Nationalpartiet Kashif Ahmad Ja
Nytgribskov Anders Gerner Frost Ja
Socialdemokratiet Claus Heje Ja
Socialdemokratiet Jesper Clausson Ja
Socialdemokratiet Troels Neiiendam Ja
Socialdemokratiet Troels Neiiendam Ja
Tryghedslisten Fuat Yalan Ja
Venstre Johannes Hecht-Nielsen Ja
Venstre Kurt Damsted Ja
Alternativet Julie Herdal Molbech Nej
Alternativet Julie Herdal Molbech Nej
Alternativet Ken Patrick Petersson Nej
Alternativet Martin Kjærulff Nielsen Nej
Alternativet Tue Boje Folden Nej
Dansk Folkeparti Freja Södergran Nej
Dansk Folkeparti Henrik Thorup Nej
Dansk Folkeparti Ib Kirkegaard Nej
Dansk Folkeparti Ib Madsen Nej
Dansk Folkeparti Jens Kirkegaard Nej
Dansk Folkeparti Kasper Sørmer-Sørensen Nej
Dansk Folkeparti Ole S. Nielsen Nej
Det Nye Allerød John Jensen Nej
Enhedslisten Annette Skinhøj Nej
Enhedslisten Annie Hagel  Nej
Enhedslisten Lotte von Elling Nej
Enhedslisten Marianne Frederik Nej
Enhedslisten Stig Larsen Nej
Enhedslisten Susanne Langer  Nej
Enhedslisten Torben Conrad Nej
Enhedslisten Torben Kjær  Nej
Enhedslisten Tormod Olsen  Nej
Hampepartiet Klaus Trier Tuxen Nej
Kommunisterne Bo Møller Nej
Konservative Charlotte Haagendrup Nej
Konservative Christoffer Buster Reinhardt Nej
Konservative Firat Sari Nej
Konservative Karsten Kriegel Nej
Konservative Karsten Skawbo-Jensen Nej
Konservative Lars Arne Christensen Nej
Konservative Niels Lawaetz Nej
Konservative Susanne Mortensen Nej
Kristen Demokraterne Stig Greenov Nej
Lavere Skatter og Afgifter Martin Tidsvilde Nej
Liberal Aliance May-Britt Kattrup Nej
Liberal Alliance Niels Høiby Nej
Lokallisten Rudersdal Finn Aage Jørgensen Nej
Lokallisten Rudersdal John Austin Nej
Lokallisterne i Region Hovedstaden Gert Krogstad-Nielsen Nej
Radikale Annette Randløv Nej
Radikale Erik Schmidt Andersen  Nej
Radikale Gerd Lyng Nej
Radikale Klaus Fisker Nej
Radikale Rikke Mortensen Nej
Radikale Stinus Lindgreen  Nej
Retsforbundet Ib Christensen Nej
Retsforbundet Poul Gerhard Kristiansen Nej
SF Ole Bergmann Nej
SF Rene Hülz Nej
SF Stine Roldgaard Nej
Socialdemokratiet Kim Rockhill Nej
Socialdemokratiet Susanne Due Kristensen Nej
Socialistisk Folkeparti Jens Mandrup Nej
Socialistisk Folkeparti Karoline Vind Nej
Socialistisk Folkeparti Peter Westermann Nej
Stram Kurs Rasmus Paludan Nej
Venstre Anne Ehrenreich Nej
Venstre Lisbeth Dupont-Rosenvold Nej
Venstre Peter Frederiksen Nej
Alternativet Martin Schepelern ved ikke
Alternativet Qasam Nazir Ahmad ved ikke
Christiania-Listen Nils Vest ved ikke
Dansk Folkeparti Birgitte Dahl ved ikke
Det Nye Allerød Pia Treiner ved ikke
Konservative Carsten Fuhr ved ikke
Konservative Susanne Møller ved ikke
Konservative Tage Jensen ved ikke
Konservative Tommy Wohlers Sørensen ved ikke
Lokallisten Rudersdal Mona Madsen ved ikke
Lokallisterne i Region Hovedstaden Arne Bech ved ikke
Venstre Erik Sejersten ved ikke
Venstre Gunnar Sumberg ved ikke

Christoffer Buster Reinhardt, konservative

Hos mig, er der ingen tvivl. Nordsjælland skal ikke bare blive en stor asfalteret gennemkørselsvej for svenskerne til resten af Europa. Nordsjælland er jo netop kendetegnet ved vores flotte og grønne naturområder. Dem skal vi passe på og værne om.    Derfor er mit og Det Konservative Folkeparti i Region Hovedstadens svar klart:  Vi har været, vi er og vi vil være imod Ring5 i Nordsjælland.  Vi har arbejdet, vi arbejder og vi vil arbejde imod Ring5 i Nordsjælland.  Vi håber at alle partier, ligesom os, vil få deres folketingsgrupper med på at afskaffe arealreservationerne. Lad os nu snart få lagt ideen om at ødelægge en naturperle død.

Erik Lund, Konservative

 

Som borgmester i Allerød i perioden 2008-2013 har jeg kæmpet en hård kamp imod en Ring 5 i Nordsjælland.  Jeg har holdt flere oplæg i folketinger, hvor jeg bl.a. har fremlagt en alternativ vejføring (Ring 5½), der fører hen forbi det nye Supersygehus i Hillerød, udenom vores Natura 2000 områder, og rammer den nye Frederikssundsmotorvej.  I de seneste fire år har jeg som konservativ gruppeformand i både Allerød byråd og i Regionsrådet kæmpet kampen imod Ring 5, og på det seneste byrådsmøde i Allerød kommune har et næsten enigt byråd stemt for, at vi i vores høringssvar til Fingerplanændring - spor 2 indarbejder, at den nordlige del af transportkorridoren bør ophæves.  Kun Enhedslisten stemte imod forslaget, da de ikke kunne godkende, at Ring 5½ blev nævnt i høringssvaret.  Ring 5 er død, men den er ikke begravet førend transportkorridoren i Nordsjælland er nedlagt.  Jeg fortsætter ufortrødent min kamp imod Ring 5.

 

Søren Bald, Radikale

Ønsker ikke at medvirke i undersøgelser, der har indbygget facebook, men er modstander af Ring 5-modellen.

 

Torben Kjær, Enhedslisten

HH-forbindelse og ring-5 er transitkorridor for motorvejsforbindelse og højhastighedstog mellem Skandinavien og Europa som en del af den gamle Eurolink.

 

Niels Lawaetz, Konservative

Ordentlige løsninger for såvel kollektiv som individuel transport fra det nordlige Nordsjælland mod København er meget vigtigere - stabile og hyppige kollektive forbindelser og Hillerødmotorvejen forlænget som motorvej mindst til Isterødvejen og helst helt til Kildevej syd for Helsinge. Vi har ikke brug for flere svenske lastvognstog ned over Sjælland

  

 

Line Ervolder Christensen, Konservative

i øjeblikket er der stort pres på motorvejene på Sjælland og folk holder i kø og forurener mere, hvilket en ring 5 vil afhjælpe.

 

Tormod Olsen, Enhedslisten

Vi har allerede lagt et stort arbejde i at få ophævet arealreservationerne og stoppet Ring 5. Enhedslisten er det eneste parti, som ikke stemte for undersøgelsen af Ring 5 syd.

 

Annie Hagel, Enhedslisten

Flere motorveje giver bare flere biler, mere trængsel og mere forurening. I stedet skal vi have mere og bedre kollektiv trafik.

 

Jens Kirkegaard, Dansk Folkeparti

Jeg opstiller i Helsingør - der er ikke herfra brug for yderligere trafik end hvad Helsingør motorvejen kan klare med yderligere en vejbane

 

Ole Søbæk, Konservative

Der skal arbejdes med alternative ruteføringer ift. det oprindelige forslag, og så mangler vi sammenhæng til beslutning om såvel HH-forbindelse som yderligere kapacitet på Øresundsbroen og håndtering af gods på bane.

 

 Stine Roldgaard, SF

I SF ser vi ikke privatbilisme som værende fremtidens foretrukne transportform, og grønne områder har stor værdi, som ikke skal udslettes til fordel for asfalt, hvis det kan undgås.

 

 

Ib Kirkegaard, Dansk Folkeparti

Ring 5 bliver aldrig til noget    Jeg arbejder allerede for at nedlægge transportkoridor  

 

Karsten Kriegel, Konservative

 

 

 

Lisbeth Dupont-Rosenvold, Venstre

Jeg vil ALDRIG ACCEPTERE en Ring 5 Nord - jeg vil overveje at støtte en Ring 5 SYD fra Frederikssundsmotorvejen

 

 Jukie Herdahl Molbech, Alternativet

Transport og infrastruktur er et vigtigt område - som vi ikke kommer uden om. Men vi skal prioritere de mest klima. og miljøvenlige løsninger - først og fremmest kollektiv trafik - og tage højde for de mulige store forandringer, som føreløse biler og Big data giver mulighed for fremover. Ift. Ring 5, så ser det ikke ud til at blive nødvendigt - og hvis det bliver, så skal den føres uden om områder med værdifuld, vild natur. En HH-forbindelse skal først og fremmest være en baneløsning, så Nordeuropa kan bindes sammen af højhastighedstog - og dermed blive en konkurrent til den forurenende flytrafik. Fremtidens transport er ikke brændstofbiler . og heller ikke flere motorveje, tror jeg.

 

 Gerd Lyng, Radikale

Bor på Bornholm. Det gør det vanskeligere at arbejde for en nedlæggelse af projektet

 

Morten Villadsen, Borgernes Liste

Super vigtigt at koble Nordsjælland på Nordtyskland!

 

Martin Tidsvilde, Lavere skatter og afgifter

Jeg går ikke ind for store udbyggeser af transportveje, når vi samtidig har nedgang i privat erhverv, men det betyder også at jeg ikke vil ændre og kun vedligeholde eksisterende veje.

 

Finn Aage Jørgensen, Lokallisten Rudersdal

Jeg - og Lokallisten Rudersdal - siger klart nej til Ring 5. I region hovedstaden vil vi modarbejde alle planer om en transportkorridor gennem hovedstadsområdet.

 

Tue Boje Folden, Alternativet

Jeg mener vi skal reducere antallet af benzin og diesel bilerne på vejene. Ja nogle børnefamilier mv. har brug for bil og dem vil jeg ikke ramme, men vi har mange bil ejere der ikke har logistiske udfordringer og som sagens kunne undvære eller arbejde tættere på hjemmet. Derfor vil jeg på alle mulige måder sikre mindre benzin og diesel biler og flere muligheder for el bil og el cykler. En af måderne er fx ikke at åbne flere spor/veje mv. men jeg har også mange andre redskaber i tankerne, som I kan spørge mig om op til valget. Tak for I læste med.

 

Troels Neiiendam, Socialdemokratiet

Jeg mener at omegnskommunerne som Herlev, Gladsaxe m.fl. har lagt rigeligt asfalt til pendlerne. Der er ingen steder i min kommune Gladsaxe hvor vi har mere end 3000 meter til nærmeste motorvej.

 

 Susanne Møller, Konservative

Jeg ønsker ikke den nordlige del Ring 5 men gerne en ring 5 sydpå

 

 Firat Sari, Konservartive

Der er en del af de grønne områder, som det kommer til at gå udover. Derfor går jeg ikke ind for det. 

 

Annette Randløv, Radikale

Jeg mener vi har så lidt indsigt i, hvordan fremtidens transport skal være (førerløse, elektriske biler mm) at vi ikke skal planlægge store nye vejprojekter som baserer sig på den teknologi vi har idag

 

 Ib Christensen, Retsforbundet

Jeg mener ikke vi skal rydde natur for en ny vej til Sverige. Vi skal seriøst finde en ny og langt mere holdbar løsning.  Dog mener jeg at en tunnel under Øresund vil være en fordel for Nordsjælland generelt.

 

 Mona Madsen, Lokallisten Rudersdal

Jeg tror ikke, det berører os i Rudersdal Kommune, og må indrømme at jeg ikke har sat mig ind i emnet.  

 

Arne Bech, Lokallisterne i Region Hovedstaden

Emnet har ikke været behandlet i mit området, så jeg har ikke kvalificeret baggrund for kommentarer

 

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance

44 års betænkningstid må være nok. Jeg vil arbejde hårdt på at få reservationen indskrænket, aflyst, ændret alt efter hvor på Ring 5 vi befinder os. Og vi taler om Ring 5 i den Nordsjællandske del. I syd er den ønsket og giver mening.   Og transportministeren har udtalt, at Ring 5 ikke er nødvendig for evt. etablering af fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. 

 

 Peter Frederiksen, Venstre

Ring 5 er ikke nødvendig. De eventuelle gevinster står ikke mål med omkostningerne ved ødelæggelser af landskabet ned gennem Sjælland

 

Anne Ehrenreich, Venstre

Korridoren kan først nedlægges, når det er afgjort, hvor de alternative ruteføringer skal gå. 

 

 Rasmus Paludan, Stram Kurs

Vores nabolande bør bruge færge mellem Sverige og Tyskland for transport af varer.

 

Erik Sejersten, Venstre

Kunne evt være en anden linjeføring 

 

Jens Mandrup, SF

Jeg ser absolut ingen grund til en ring 5 - Region H har i forvejen alt for meget biltrafik og vi skal ikke ødelægge vores få grønne områder med flere motorveje!!

 

 Claus Heje, Socialdemokratiet

Jeg er tilhænger af Ring 5, særligt i bunden, hvor trafikken strander til og belaster vestegnen

 

 

 

 

 

Peter Westermann, SF

Vi skal have en førsteklasses kollektiv transport, der binder regionen sammen og gør bilen mere overflødig. Af den grund, og for at værne vores naturværdier, har jeg i mange år været arg modstander af en Ring 5-motorvej. Det er ikke kun fordi jeg er vokset op i området, der vil blive ramt, men fordi vi ikke skal asfaltere fredet natur og invitere svensk godstrafik ned gennem Nordsjælland.

 

Sophie Hæstorp Andersen, Socialdemokratiet

Når Frederikssundfingerens flotte planer om vækst i både erhvervsarealer og boligområder realiseres, skal den sydlige del af Ring 5 forbindelsen fra Køge over Taastrup frem til Frederikssundsvejen stå klar. Den skal stå klar til at tage den stigende trafikmængde, og aflaste det hårdt pressede trafiksystem, der med en stigende vækst og trafikpropper skærer sig gennem de beboede områder på Vestegnen. Trafikkorridoren – den øvrige del af Ring 5 må fastholdes som en reservation indtil der måtte blive truffet beslutning om eventuelle andre løsninger

 

 Annette Skinhøj, Enhedslisten

Flere motorveje giver mere privatkørsel : dårlig ide

 

Stig Larsen, Enhedslisten

Flere motorveje rundt om København løser ingen problemer, tværtimod vil det skabe flere problemer.

 

 Torben Conrad, Enhedslisten

Enhedslisten har vi brugt meget krudt på at være i mod Ring 5, og vi er nu de eneste, som er i mod Ring 5 syd.  Torben Conrad

 

 Johannes Hecht-Nielsen

Ja til "Ring 5" skal forstås sådan, at en forbedret afvikling af trafikken rundt om København før eller siden bliver en tvingende nødvendighed. Om det præcis fysisk skal være der, hvor Transportkorridoren er reserveret, er ikke sikkert, men indtil en alternativ (og bedre løsning) er fundet, er det vigtigt at fastholde reservationen. Alle har i snart 50 år kunnet indrette sig efter den overordnede planlægning. Alternative forslag vil nemt ramme andre voldsommere, uden at de har haft mulighed for at indrette sig. Det er utopi at forestille sig, at der ikke også i fremtidens Nordsjælland bliver et behov for afvikling af stigende trafikmængder. Så meget offentlig transport bliver der aldrig penge til at etablere.   

 

Gunnar Sumberg, Venstre

En klar holdning kræver en dybere indsigt for umiddelbart lyder det som en god ide men trafikøkonomisk er jeg ikke klædt godt nok på og alt koster penge og skal holdes op mod hinanden

 

 Niels Høiby, Liberal Alliance

Jeg går ind for den sydlige del af ring 5, som letter trængselsproblemerne i og omkring hovedstaden, men jeg er modstander af den nordlige del, som går op til Helsingør. Der er ingen grund til at få en stor transportmængde - lastbiler - fra Sveriges industri ned gennem Nordsjælland.

 

Susanne Due Kristensen, Socialdemokratiet

Vi skal finde et alternativ som skærmer naturen

 

Tage Jensen, Konservative

Jeg bor på Bornholm og har ingen viden om denne rinforbindelse

 

Lotte von Elling, Enhedslisten

Nordsjællands natur skal ikke ødelægges for at få en trafik-korridor

 

 Erik Schmidt Andrersen, Radikale

jeg mener  ikke der er brug for den ring..    vi har rigelig biltrafik indtil KøbenhaNVN

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Vibeke | Svar 21.11.2017 17.51

Tak for denne side. Det var den vi ledte efter (2 timer før regionvalget lukker ) Nu ved vi hvem vi skal stemme på

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 08:03

Lyder som tyranni. Nogle kan jo komme ud for at de ikke har råd til at sælge til den pris staten byder. Eller at ens bolig taber værdi helt uden erstatning?

...
26.05 | 14:53

Kan man stole på det politiker skriver herind. Har læst at selvom Sophie Løhde (V) er imod Ring 5, vil hun ikke ophæve den. Så er man jo ikke helt modstander

...
22.05 | 20:52

Typisk sidder der kun en person i hver bil om morgenen i myldretiden. Kan vi komme op på to sparer vi en motorvej og hjælper miljøet samtidig. Win / win

...
12.05 | 14:07

Godstrafik fra Stockholm til Hamborg på 6 timer lyder helt åndsvagt - og som en retorik a la "i tyve tyve" eller i "tyve halvtreds". Stakkels os alle sammen.

...
Du kan lide denne side