Valg 2013 - Region Hovedstaden - Holdninger Ring 5

Samlet overblik

Dansk Folkeparti Finn Rudaizky Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Dansk Folkeparti Jess PerssonBornholm Etablering af Ring 5 er en god ide
Dansk Folkeparti Krista Bjerknæs Fallesen Etablering af Ring 5 er en god ide
Dansk Folkeparti Marlene Harpsøe Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Dansk Folkeparti Morten Dreyer Etablering af Ring 5 er en god ide
Det ny Allerød Jesper Hammer Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Det ny Allerød John Jensen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Det nye Allerød Anthony Rouse Etablering af Ring 5 er en god ide
Det nye Allerød Hanne Llindstrom Nielsen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Det nye Allerød Lars Algreen- Petersen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Det nye Allerød Morten Bille Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Det nye Allerød Tom Olsen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Annette Skinhøj Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Annie Hagel Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Ebbe Rand Jørgensen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Marianne Frederik Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Mette Bang Larsen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Niels Peter Gestsson Wang Arskog Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Peter Blaksteen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Pia Boisen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Susanne Langer Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Torben Kjær Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Enhedslisten Tormod Olsen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Konservative Bent Thygesen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Konservative Dragan Popovic Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Konservative Erik Lund Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Konservative Jeannet Lauenborg Ved ikke
Konservative John Winkler Neumann Etablering af Ring 5 er en god ide
Konservative Karsten Kriegel Etablering af Ring 5 er en god ide
Konservative Lars Abel Etablering af Ring 5 er en god ide
Konservative Lars Gravgaard Hansen Ved ikke
Konservative Rene Nørbjerg Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Konservative Susanne Mortensen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Konservative Tommy Wohlers Sørensen Etablering af Ring 5 er en god ide
Kristendemokraterne Gunnar Bjørn-Thomsen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Kristendemokraterne Isabella Laursen Etablering af Ring 5 er en god ide
Liberal Alliance Helle Abild Hansen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal Alliance Jens E. Pedersen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal Alliance John Høyer Renneberg Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal Alliance Lars Franyó Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal Alliance May-Britt Kattrup  Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal Alliance Niels Høiby Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal Alliance Peter Lindegaard Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Liberal Alliance Rasmus Christian Jørgensen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Miljøpartiet Fokus Christian H.Hansen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Miljøpartiet Fokus Peter von Kohl Etablering af Ring 5 er en god ide
Radikale Abbas Razvi Ved ikke
Radikale Charlotte Fischer Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Radikale Jalal Alimoradi Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Radikale Jens R. Andersen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Radikale Karin Friis-Bach Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Radikale Kristian Mailand Etablering af Ring 5 er en god ide
Radikale Lars R. Rasmussen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Radikale Winn Nielsen Etablering af Ring 5 er en god ide
Retsforbundet Johanne Langdal Kristiansen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Retsforbundet Lars  Rindsig Etablering af Ring 5 er en god ide
Retsforbundet Poul Gerhard Kristiansen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
SF Jannie Hjerpe Etablering af Ring 5 er en god ide
SF Lise Müller Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
SF Ole Bergmann Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
SF Rene Hülz Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
SF Vagn Kjær-Hansen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Socialdemokratiet Lise Rask Etablering af Ring 5 er en god ide
Socialdemokratiet Marianne Stendell Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Venstre Anne Ehrenreich Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Venstre Bent Larsen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Venstre Egil Rindorf Etablering af Ring 5 er en god ide
Venstre Lisbeth Dupont-Rosenvold Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Venstre Mikael Wandel Etablering af Ring 5 er en god ide
Venstre Niels Bonfils Etablering af Ring 5 er en god ide
Venstre Peter L. Borresen Etablering af Ring 5 er en dårlig ide
Venstre Thomas Bak Etablering af Ring 5 er en dårlig ide

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance

Prisen vil være 50 mia.kr. uden at det vil løse regionale problemer, og det vil ikke medføre nævneværdig øget regional vækst. Det vil primært løse et svensk ønske om at kunne komme hurtigere fra Stockholm til Hamborg. For langt færre penge kan andre tiltag løse mange af de trafikale problemer i Region Hovedstaden.

En Ring 5 bør aldrig vedtages uden at der udarbejdes en dækkende analyse af regionale behov og løsningsmuligheder. P.t. er der brugt 25 mio. kr. på at analysere fordelene ved en Ring 5, men ingen analyse af ulemper eller af andre muligheder.   Og der bør også ses på om tinglysningen af trafikkorridoren bør ændres.

Johanne Langdal Kristiansen, Retsforbundet

Jeg kan se fordele ved etablering af Ring 5, da jeg mener, at den vil kunne afhjælpe køproblemerne omkring København. Der er dog andre, billigere og mere miljørigtige løsninger. I forhold til godstransport mellem Sverige og Tyskland, så mener jeg at etableringen af ring 5 udgør et problem, da det ikke kan være i vores interesse at blive transitstation mellem de to.

Anne Ehrenreich, Venstre

Vi har brug for at forbedre færdselsårerne ud af København. Hillerød motorvejen bør forlænges til Gillelej og Helsingør motorvejen bør gøres tresporet frem til Fredensborg-afkørslen. Godtrafikken fra Sverige bør passere via Øresundsbroen. Ring 5 vil ikke løse trængselsproblemerne omkring København.

Susanne Mortensen, Konservative

Vi konservative er imod en transportkorridor, der dimensioneres til at betjene trafikken mellem Norge/Sverige og Tyskland. Denne bør ledes i en ny Sverigesforbindelse syd om København, så den ikke belaster Nordsjælland, hvor den ikke har noget at gøre.    Hvis afviklingen af den regionale trafik i hovedstadsregionen på et tidspunkt skulle kræver en Ring 5, ønsker vi, at den flyttes længere mod vest.  Vi betragter den nuværende linieføring som forældet og overhalet af udviklingen.

Charlotte Fischer, Radikale

Vi er nødt til at finde løsninger, når Femern kommer. Og her nytter det ikke bare at sige, at det må svenskerne løse. Så en ekstra ring uden om hovedstaden er en god idé. Ring 5 smadrer bare natur. Derfor er vil det kun komme på tale, hvis vi finder en bedre linje. Men lige nu er de faktiske forhold også, at vi har nul penge. Og den er ikke øverst på vores liste.

John Høyer Renneberg, Liberal Alliance

Det virker som om at der igen, er nogle politikkere der har travlt med at "sætte deres aftryk" på landet.  Det er ikke gennemarbejdet, og der er ikke taget ordentlig stilling til lokale forhold.  "Gevinsten" ved hele ring 5, virker også mildt sagt søgt.  Havde det været en god ide økonomisk eller set i forhold til miljøet, så havde der nok været udvist mere interesse for ring 5 og femern- forbindelsen fra de øvrige lande.

Bent Thygesen, Konservative

Jeg kan ikke finde nogle grunde til at etablere Ring 5. Den vil være ødelæggende for de kultur- og naturværdier der er i Nordsjælland, ligesom Frederikssundsmotorvejen er. Det er ikke rimeligt at ødelægge en kommune for at etablere en bydel i frederikssundsområdet. Det er jo således at københavn ikke vil have pendlere ind til byen. Det har de allerede vist ved at ødelægge alle indfaldsvejene.

Vagn Kjær-Hansen, SF

Hvis vi have mere gods væk fra vejene, må vi sørge for effektive jernbaneforbindelser. På sigt vil der ikke være kapacitet nok over Øresundsbroen til mange godstog.

Hvis ring 5 bilver en realitet, er det vigtigt for mig at den anlægges med hensyntagen til lokal natur og landsbyer.

Bent Larsen, Venstre

Natur og miljø bør prioriteres over vækst. Vækst kan skabes bedre med højhastighedstog fra Oslo og Stockholm via København (og Kastrup Lufthavn) til Femern

Erik Lund, Konservative

Vores nordiske naboers godstransport skal gå ned igennem Sverige og ikke ned igennem Nordsjællands smukke natur.

Ring 5 er planlagt til at ligge i transportkorridoren.  Transportkorridoren beslaglægger mindst 10% af Allerøds samlede areal.  Transportkorridoren skal nedlægges nu.

Kristian Mailand, Radikale

Skinner før asfalt. I ringen bør prioriteres en regionaltogsring (Øresundsring) - om dele af transportkorridoren også kan indeholde vejlægning vil jeg ikke afvise. For mig handler aktivet om at fremtidssikre Øresundsintegrationen. Det er for mig ikke afgjort at svensk gods skal over Sjælland (hvorfor svenskerne også taler om direkte tunnelforbindelse fra Trelleborg). Det er heller afgjort om det trans-europæiske højhastighedsnet skal forbindes ved lufthavnen eller ved en HH forbindelse. HH forbindelsen er i min optik hverken afhængig af højhastighedstog eller gods, men et ønske om smidighed og mobilitet i Øresundsregionen.

I forhold til den samlede miljøpåvirkning i regionen, vil en regionaltogsring bidrage til mindsket emission og generelt have en positiv indvirkning på regionens samlede miljøtilstand (alt andet lige).  Det kan tænkes at svensk kapacitetsudvidelse også er en mulighed.

Anthony Rouse, Det Nye Allerød

Ring 5 vil forkorte den generelle rejsetid rundt om Storkøbenhavn. Fingerplanen sikrede at det var nemt at komme ind/ud af København, men svært at komme på tværs. Det kan O5 gøre noget ved.

En manglende O5 hindrer på mange måder fremskridt og hurtig afvikling af trafikken, men der er også noget natur der skal tages hensyn til.

Billedet er for unuanceret. For og imod bliver meget følelsesmæssig. Historisk set er danskerne for fremskridt, men mod forandring. Broerne er et fint eksempel: Storebælt, Øresund, snart Femern. Når først broerne er der, hvem savner så færgen? Kun få. Vil de der så er imod O5 lade være med at bruge vejen hvis den kommer. Næppe.

Egil Rindorf, Venstre

God infrastruktur er det mest effektive middel til at skabe arbejdspladser. Det gør også, at folk bedre kan bo, hvor de helst vil, og virksomhederne kan placere sig, hvor det er billigst muligt.

Det vil spare CO2 udledning at vi nedbringer trafikkøer. Og det vil skabe mere velfærd og et sundere familieliv, hvis de der er aktive på arbejdsmarkedet, kan slippe med at bruge mindre spildtid på at komme til og fra arbejde. Transport er ikke noget folk gør for at more sig; det er en forudsætning for at skabe et velfærdssamfund.

Rene Nørbjerg, Konservative

Alternativt skal der skabes en transport vej på den svenske side over Øresundsbroen.

Mette Bang Larsen, Enhedslisten

Ring-5 er en helt forkert klima- & trafik-politisk retning at gå. Der skal i stedet investeres i bedre kollektiv trafik - også med ordentlig dækning uden for de større byer.

Der skal være mindre godstransport, og den skal foregå på skinner og på havet. Verdenssamfundet har udviklet sig med en stadig større udveksling af varer på tværs af lande og verdensdele. Dette sker, fordi godstransport i dag er meget billigere end den skulle være, såfremt transportomkostningerne svarede til hvor meget den belaster miljøet.

Karin Friis-Bach, Radikale

Det er generelt utidssvarende at planlægge at transportere gods med lastbiler. Gods kan transporteres meget mere miljøvenligt på skinner eller aller bedst med skib. Det er disse løsninger, vi skal sigte mod.

Ebbe Rand Jørgensen, Enhedslisten

Der er muligvis en flaskehals for jernbanegodset over Øresundsbroen, men det burde kunne løses med nogle ombygninger af banen ved Kastrup, og evt. ved at reducere godsmængden.

Endnu en motorvej vil skabe yderligere trængsel andre steder på vejnettet.

En ren jernbaneforbindelse Hillerød-Høje Tåstrup vil måske være en god idé. Men uden en ny Øresundsforbindelse.

Jens E. Pedersen, Liberal Alliance

Ring 5 planerne skal helt og fuldt skrinlægges - inklusive ophævelse at de planlagte eksproprieringer mv.

Lars R. Rasmussen, Radikale

Jeg mener, at vi i første omgang skal arbejde for at få noget mere af eksporttrafikken fra Sverige og Norge over på skibe.

Tommy Wohlers Sørensen, Konservative

Femern bliver en kæmpe succes, men betyder også at godsmængden og bil trafikken op igennem Sjælland bliver tre-doblet i forhold til i dag.

Det vil være uhensigtsmæssig ikke at anlægge Ring 5 alternativ for den øgede trafikmængde igennem det eksisterende storkøbenhavnske net.

Jannie Hjerpe, SF

Den mest forurenede transportmetode er skibstrafik  For at nedsætte forureningen foreslår jeg som SF'er at der bygges en togbane til godstransport svarende til ring5 så vi får godstransporten til, fra og igennem DK over på godstog som absolut er mindst forurenede.

Pia Boisen, Enhedslisten

Vi skal i stedet fremme godstrafik på skibe.

Lise Rask, Socialdemokraterne

Vi skal have kørsel uden om København.

Jess Persson, Dansk Folkeparti

Eksporttrafik fra det øvrige norden til kontinentet, skal ikke i stigende grad gennem Danmark. Det skal derimod fortsat sejles fra eksempelvis Malmø og Trelleborg og de øvrige Østersø ruter da transport ad vandvejen er meget mere miljøvenligt frem for ad landevejen.

Peter Blaksteen, Enhedslisten

Det meste godt kan sejles fra Luleå, Stockholm, Gøteborg og andre havnebyer.

Gunnar Bjørn-Thomsen, Kristendemokraterne

Selv om den nok til en vis grad kan afhjælpe kø-problemerne til København, så er der også andre ting der kan det.

Man burde satse mere på skinnetrafik end motorveje.

Lars Gravgaard Hansen, Konservative

Egentlig nogle meget enkle spørgsmål, som er svære at svare på! Hvis alle de positive ting bliver en realitet (vækst osv.) så er det jo en god ide, men omvendt, hvis alt det negative, tja så er der mange andre ting som kunne være bedre at bruge penge på. (kræftbehandling, skoler osv.)

Som I jo nok kan se, så har jeg egentlig ikke gjort mig nogen tanker om det ene eller det andet. Dog ved jeg, at hvergang vi  har været imod noget, så har rigtigt mange af de negative profetier vist sig forkerte og flere af de positive har vist sig ikke at være rigtige, så!!!!!

Lars Abel, Konservative

Der er alt for stor trængsel af unødvendig trafik i de centrale dele af regionen, som løses ved anlæg af Ring 5. Det vil samtidig reducere miljøforureningen.

Projektet har været planlagt i årtier. Der er således taget hensyn hertil i den overordnede planlægning, således at det ikke vil have alvorlige indgribende konsekvenser at gennemføre projektet. Hvorfor skal al trafik fra/til Nordsjælland absolut passerede de centrale bykommuner, når den ofte ikke har noget ærinde dér.Den korteste strækning mellem to punkter er den direkte vej.

Helle Abild Hansen, Liberal Alliance

Beslutningen om en transportkorridor blev taget før vi fik Øresundsforbindelsen og før beslutningen om en Femernforbindelse. Trafik til og fra Sverige kan lige så godt foregå via Øresundsforbindelsen og så videre gennem Sverige.    Der skal træffes en beslutning en gang for alle, så de borgeren, der har ejendomme med tinglyste deklarationer, ved hvad de kan regne med. Hvis det besluttes, at der ikke skal være en Ring 5, skal de tinglyste deklarationer ophæves.

Krista Bjerknæs Fallesen, Dansk Folkeparti

Det skal selvfølgelig være under hensyntagen til naturen.

Regionsrådet har høringsret og kan komme med udtalelser, men kan derudover ikke påvirke beslutningen.

Christian H. Hansen, Miljøpartiet Fokus

Miljøpartiet Fokus vil arbejde for en bæredygtig natur både lokalt, regionalt og internationalt. Benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd, men beskyttelsen skal opprioriteres. Vi vil have en natur i balance så tæt på den oprindelige tilstand som muligt med et righoldigt plante- og dyreliv. Grønne områder med stiforbindelser skal knytte naturområderne sammen, ikke bare for at sikre de rekreative muligheder, men i høj grad for at give dyr og planter mulighed for at sprede sig naturligt trods barrierer som intensivt dyrkede marker, motorveje og bebyggelse.

Abbas Razvi, Radikale

Der er så mange uafklarede forhold omkring Ring 5, så for mit vedkommende er jeg ikke i stand til at give nogle bindende udsagn om dette.

Ring 5 skal ikke gennemføres på bekostning af vore uvurderlige smukke natur.

John Winkler Neumann, Konservative

Hovedstadsområdet gamle trafikplan byggede på, at traffikken skulle ledes til og fra København "Femfingerplanen". Når man bor i Gribskov og skal til Storebæltsbroen er det meningsløst at skulle køre til Ring 3 for at komme videre. Jeg undrer mig over at ring 4 fra Bagsværd og til Ballerup ikke er blevet 4 sporet. Det ville i et vist omfang afhjælpe behovet for ring 5. Min største bekymring ved ring 5  er de naturværdier, der bliver ødelagt. Omvendt er det en miljømæssig belastning, at trafik fra Helsingør og Hillerød skal ind over København for at komme sydpå og vestpå. Et alternativ til ring 5  kunne være at udbygge ring 4 og forbedre hovedlandevejen Roskilde- Hillerød-Helsingør. Et eller andet sted skal der ske en forbedring! Uanset hvad løsningen bliver, vil det gå ud over nogle parcelejere som jeg sagtens kan forstå ikke just jubler over udsigten til at få en ny vej større vej med de gener som følger heraf.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 08:03

Lyder som tyranni. Nogle kan jo komme ud for at de ikke har råd til at sælge til den pris staten byder. Eller at ens bolig taber værdi helt uden erstatning?

...
26.05 | 14:53

Kan man stole på det politiker skriver herind. Har læst at selvom Sophie Løhde (V) er imod Ring 5, vil hun ikke ophæve den. Så er man jo ikke helt modstander

...
22.05 | 20:52

Typisk sidder der kun en person i hver bil om morgenen i myldretiden. Kan vi komme op på to sparer vi en motorvej og hjælper miljøet samtidig. Win / win

...
12.05 | 14:07

Godstrafik fra Stockholm til Hamborg på 6 timer lyder helt åndsvagt - og som en retorik a la "i tyve tyve" eller i "tyve halvtreds". Stakkels os alle sammen.

...
Du kan lide denne side